3.B

školní rok 2020/2021
třídní učitel: Mgr. Tomáš Jelínek
učebna: č. 3 / přízemí