3.B

školní rok 2021/2022
třídní učitel: Mgr. Jaromíra Vránová
učebna: č. 2 /přízemí