3.A

školní rok 2021/2022
třídní učitel: Mgr. Ilona Kottnerová
učebna: č. 6/ 1.patro