3.A

školní rok 2020/2021
třídní učitel: Mgr. Martina Čermáková
učebna: č. 15 / 2.patro