2.A

školní rok 2019/2020
třídní učitel: Mgr. Martina Čermáková
učebna: č. 15 / 2.patro