2.A

školní rok 2020/2021
třídní učitel: Miroslava Prokopová
učebna: č. sd1 /školní družina