2.A

školní rok 2021/2022
třídní učitel:  Mgr. Simona  Černá
učebna: č. 10 /1.patro