1.C

školní rok 2019/2020
třídní učitel: Mgr. Věra Katič
učebna: č. sd2