2.B

školní rok 2019/2020
třídní učitel: Mgr. MgA. Alena Šandová
učebna: č. 3 / přízemí