2.B

školní rok 2020/2021
třídní učitel: Mgr. Jaromíra Vránová
učebna: č. 2 /přízemí