2.B

školní rok 2021/2022
třídní učitel: Bc. Martina Fořtová
učebna: č. 9 /1.patro