1.B

školní rok 2018/2019
třídní učitel: Mgr. MgA. Alena Šandová
učebna: č. 3 / přízemí