1.B

školní rok 2019/2020
třídní učitel: Mgr. Jaromíra Vránová
učebna: č. 3