1.B

školní rok 2020/2021
třídní učitel: Bc. Martina Fořtová
učebna: č. 9 /1.patro