1.A

školní rok 2018/2019
třídní učitel: Mgr. Martina Čermáková
učebna: č. 15 / 2.patro