1.A

školní rok 2019/2020
třídní učitel: Miroslava Prokopová
učebna: č. sd1