Sportovní třídy

Třídy druhého stupně 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno, oddíloví trenéři se podílejí na výuce TV a sportovní přípravě našich žáků.

Žáky sportovních tříd u nás čeká:

 • 4 hodiny tělesné výchovy
 • 2 atletické tréninky týdně navazující na vyučování
 • tréninky pod dohledem kvalifikovaných trenérů
 • plavecký výcvik
 • aktivní členství v atletickém oddílu A.C. TEPO Kladno
 • kondiční podzimní a jarní soustředění zaměřené na rozvoj techniky jednotlivých atletických disciplín

Předpoklady pro zařazení žáků do sportovní třídy a jejich povinnosti:

 • úspěšné absolvování talentových zkoušek
 • aktivní přístup a zájem o sport
 • účast na atletických trénincích
 • účast na atletických závodech
 • účast na atletických soustředěních

Nábory se konají každý pátek mezi 15 – 16 h. v areálu Sletiště po
dohodě s vedoucí trenérkou atletických tříd Mgr. Alenou Čuříkovou,
tel. 724 717 038, alwind@tiscali.cz