Školská rada

Členové Školské rady za zřizovatele od dubna 2019:

Mgr. Zuzana Malá
PhDr. JIří Bureš, Ph.D

Práce Rady školy v roce 2018 – 2019
V tomto školním roce se sešla školská rada třikrát: v říjnu, v dubnu a v květnu. Zástupci Města i rodičů byli pravidelně seznamováni s organizačními záležitostmi ve škole a se všemi dokumenty, které jim byly poskytnuty k prostudování. Protože končilo volební období, uskutečnili jsme v listopadu nové volby. Na dubnových byla zvolena předsedkyně školské rady Mgr. Pavla Markupová a zapisovatelka Mgr. Jaromíra Vránová.

Práce Rady školy v roce 2017 – 2018
V tomto školním roce se sešla školská rada dvakrát: v říjnu a v dubnu. Zástupci Města i rodičů byli pravidelně seznamováni s organizačními záležitostmi ve škole a se všemi dokumenty, které jim byly poskytnuty k prostudování. Protože končilo volební období, uskutečnili jsme v listopadu nové volby. Na dubnových byla zvolena předsedkyně školské rady Mgr. Pavla Markupová a zapisovatelka Mgr. Jaromíra Vránová.

Výsledky voleb do Rady školy z řad  rodičů – 2017

Den konání voleb: 16.11.2017
Místo konání voleb: ZŠ Kladno, Moskevská 2929
Počet odevzdaných lístků: 261
Počet neplatných volebních lístků (nebyl zaškrtnut ani jeden kandidát): 1

Přehled kandidátů

p. Mgr. Kateřina Chaloupková: 92 hlasů
p. Ivana Pilařová: 68 hlasů
p. Vendula Hrabětová: 100 hlasů

Závěr

Do Školské rady  byli zvoleni:
p. Mgr. Kateřina Chaloupková
p.Vendula Hrabětová

Výsledky voleb do Rady školy z řad učitelů 2017

Den konání voleb: 16.11.2014
Místo konání voleb: ZŠ Kladno, Moskevská 2929
Přítomno učitelů dle prezenční listiny: 33
Počet odevzdaných hlasů: 33

Závěr

Do Rady školy byli zvoleni:
Mgr.Pavla Markupová
Mgr. Jaromíra Vránová

Dne 16.11.2017 se uskuteční volba do Školské rady z řad rodičů:

kandidáti:

1)Vendula Hrabětová (děti v 6.B a 8.B, dosavadní členka Školské rady, zvolena v 10/14)

2)Mgr. Kateřina Chaloupková (děti v 5.B a 8.B, dosavadní členka Školské rady – zvolena v 4/17)

3)Ivana Pilařová (děti v 5.B a 9.B)

Výsledky doplňkových voleb do Školské rady z řad rodičů – 2017

Den konání voleb: 27. 4. 2017
Místo konání voleb: ZŠ Kladno, Moskevská 2929
Přítomno rodičů na třídních schůzkách dle prezenčních listin: 116
Počet odevzdaných lístků: 126
Počet neplatných volebních lístků (nebyl zaškrtnut ani jeden kandidát): 0

Přehled kandidátů

Mgr. Kateřina Chaloupková: 97 hlasů
Pavlína Šindlerová: 29 hlasů

Do Školské rady pro školní rok 2017/2018 byla zvolena: Mgr. Kateřina Chaloupková.

Plán práce Školské rady na rok 2016-2017

Září

 1. Seznámení s Výroční zprávou školy za rok 2015-2016
 2. Schválení Výroční zprávy školy za rok 2015-2016
 3. Informace o průběhu školního roku 2016-2017
 4. Nové obsazení pedagogického sboru
 5. Aktualizace ŠVP, informace o probíhajících grantech
 6. Připomínky rodičovské veřejnosti

Listopad

 1. Seznámení s projekty a granty, které škola realizuje
 2. Informace o chodu školy, akce školy, Vánoční rozjímání
 3. Připomínky rodičovské veřejnosti

Duben

 1. Zpráva ředitelky školy o činnosti školy
 2. Seznámení s Výroční zprávou o hospodaření školy
 3. Schválení Výroční zprávy o hospodaření školy
 4. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2017
 5. Zpráva výchovného poradce o činnosti školy za rok  2016- 2017
 6. Připomínky rodičovské veřejnosti

Vypracovala: Mgr. Pavla Markupová

Plán práce Školské rady na rok 2015-2016

Září

 1. Seznámení s Výroční zprávou školy za rok 2014-2015
 2. Schválení Výroční zprávy školy za rok 2014-2015
 3. Schválení „Školní řád“ (např. změny ohledně bezpečnostního systému)
 4. Informace o průběhu školního roku 2015-2016
 5. Nové obsazení pedagogického sboru
 6. Aktualizace ŠVP, informace o probíhajících grantech
 7. Připomínky rodičovské veřejnosti

Listopad

 1. Seznámení s projekty a granty, které škola realizuje
 2. Informace o chodu školy, akce školy, vánoční rozjímání
 3. Připomínky rodičovské veřejnosti

Duben

 1. Zpráva ředitelky školy o činnosti školy
 2. Seznámení s Výroční zprávou o hospodaření školy
 3. Schválení Výroční zprávy o hospodaření školy
 4. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2016
 5. Zpráva výchovného poradce o činnosti školy za rok   2015- 2016
 6. Připomínky rodičovské veřejnosti

Plán vypracovala: Mgr. Pavla Markupová
Srpen 2015

Výsledky voleb do Rady školy z řad  rodičů – 2014

Den konání voleb: 20.11.2014
Místo konání voleb: ZŠ Kladno, Moskevská 2929
Přítomno rodičů na třídních schůzkách dle prezenčních listin: 201
Počet odevzdaných lístků: 201
Počet neplatných volebních lístků (nebyl zaškrtnut ani jeden kandidát): 2

Přehled kandidátů

p.Hana Pšeničková: 63 hlasů
Ing. Přemysl Mužík: 14 hlasů
p. Ivana Pilařová: 39 hlasů
p. Alena Chladová: 5  hlasů
p. Vendula Hrabětová: 78 hlasů

Závěr

Do Rady školy byli zvoleni:
p. Hana Pšeničková
p.Vendula Hrabětová

Výsledky voleb do Rady školy z řad učitelů 2014

Den konání voleb: 20.11.2014
Místo konání voleb: ZŠ Kladno, Moskevská 2929
Přítomno učitelů dle prezenční listiny: 38
Počet odevzdaných lístků: 38

Závěr

Do Rady školy byli zvoleni:
Mgr.Pavla Markupová
Mgr. Jaromíra Vránová

Volby zástupců ročidů a pedagogů do Rady školy – 2014

Volby zástupců rodičů a pedagogů do Rady školy – uskuteční se v listopadu 2014

Plán práce školské rady na rok 2014

Plán práce Školské rady na rok 2014

Výsledky voleb do Rady školy z řad rodičů – 2011

Den konání voleb: 24.11.2011
Místo konání voleb: ZŠ Kladno, Moskevská 2929
Přítomno rodičů na třídních schůzkách dle prezenčních listin: 360
Počet odevzdaných lístků: 305
Počet neplatných volebních lístků (nebyl zaškrtnut ani jeden kandidát):  5

Přehled kandidátů

p.Hana Pšeničková: 182 hlasů
Ing. Přemysl Mužík: 169 hlasů
p. Ivana Pilařová: 101 hlas
p. Ivana Čížková: 89 hlasů
p. Jitka Rojdlová: 49 hlasů

Závěr

Do Rady školy byli zvoleni:
p. Hana Pšeničková
p. Ing. Přemysl Mužík

Výsledky voleb do Rady školy  z řad  učitelů – 2011

Den konání voleb:  16.11.2011
Místo konání voleb: ZŠ Kladno, Moskevská 2929
Přítomno učitelů dle prezenční listiny: 33
Počet odevzdaných lístků: 33

Závěr

Do Rady školy byli zvoleni:
Mgr. Pavla Markupová
Mgr. Jaromíra Vránová

Kontakty na zástupce Rady školy – 2011

Kontakt na zástupce Rady školy z řad rodičů

Ing . Přemysl Mužík
telefon: 603 162 551
mail: premysl.muzik@gmail.com

Kontakt na zástupce Rady školy z řad pedagogů

Mgr. Jaromíra Vránová
mail: vranova@5zskladno.cz

Zápisy ze školské rady

 • Školská rada 21.5.2019
 • Školská rada 16.4.2019
  Zápis školská rada 10.10.2018

 • zápis ze školské rady 19.4.2018
 • Školská rada 5. 10. 2017