Školská rada

Členové Školské rady za zřizovatele od dubna 2019:

Mgr. Zuzana Malá
PhDr. JIří Bureš, Ph.D

Výsledky voleb do Rady školy z řad  rodičů – 2017

Den konání voleb: 16.11.2017
Místo konání voleb: ZŠ Kladno, Moskevská 2929
Počet odevzdaných lístků: 261
Počet neplatných volebních lístků (nebyl zaškrtnut ani jeden kandidát): 1

Přehled kandidátů

p. Mgr. Kateřina Chaloupková: 92 hlasů
p. Ivana Pilařová: 68 hlasů
p. Vendula Hrabětová: 100 hlasů

Závěr

Do Školské rady  byli zvoleni:
p. Mgr. Kateřina Chaloupková
p.Vendula Hrabětová

Výsledky voleb do Rady školy z řad učitelů 2017

Den konání voleb: 16.11.2014
Místo konání voleb: ZŠ Kladno, Moskevská 2929
Přítomno učitelů dle prezenční listiny: 33
Počet odevzdaných hlasů: 33

Závěr

Do Rady školy byli zvoleni:
Mgr.Pavla Markupová
Mgr. Jaromíra Vránová

Dne 16.11.2017 se uskuteční volba do Školské rady z řad rodičů:

kandidáti:

1)Vendula Hrabětová (děti v 6.B a 8.B, dosavadní členka Školské rady, zvolena v 10/14)

2)Mgr. Kateřina Chaloupková (děti v 5.B a 8.B, dosavadní členka Školské rady – zvolena v 4/17)

3)Ivana Pilařová (děti v 5.B a 9.B)

Výsledky doplňkových voleb do Školské rady z řad rodičů – 2017

Den konání voleb: 27. 4. 2017
Místo konání voleb: ZŠ Kladno, Moskevská 2929
Přítomno rodičů na třídních schůzkách dle prezenčních listin: 116
Počet odevzdaných lístků: 126
Počet neplatných volebních lístků (nebyl zaškrtnut ani jeden kandidát): 0

Přehled kandidátů

Mgr. Kateřina Chaloupková: 97 hlasů
Pavlína Šindlerová: 29 hlasů

Do Školské rady pro školní rok 2017/2018 byla zvolena: Mgr. Kateřina Chaloupková.

Plán práce Školské rady na rok 2019-2020

Září: 1. Seznámení s Výroční zprávou školy za rok 2018-2019
2. Schválení Výroční zprávy školy za rok 2018-2019
3. Informace o průběhu školního roku 2019-2020
4. Nové obsazení pedagogického sboru
5. Aktualizace ŠVP
6. Připomínky rodičovské veřejnosti

Listopad: 1. Seznámení s projekty a granty, které škola bude
realizovat
2. Informace o chodu školy, akce školy, Česko zpívá koledy
3. Připomínky rodičovské veřejnosti

Duben: 1. Zpráva ředitelky školy o činnosti školy
2. Seznámení s Výroční zprávou o hospodaření školy
3. Schválení Výroční zprávy o hospodaření školy
4. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2020
5. Zpráva výchovného poradce o činnosti školy za rok
2019- 2020
6. Připomínky rodičovské veřejnosti

Vypracovala dne 2.9.2019 Mgr. Pavla Markupová

Práce Rady školy v roce 2018 – 2019
V tomto školním roce se sešla školská rada třikrát: v říjnu, v dubnu a v květnu. Zástupci Města i rodičů byli pravidelně seznamováni s organizačními záležitostmi ve škole a se všemi dokumenty, které jim byly poskytnuty k prostudování. Protože končilo volební období, uskutečnili jsme v listopadu nové volby. Na dubnových byla zvolena předsedkyně školské rady Mgr. Pavla Markupová a zapisovatelka Mgr. Jaromíra Vránová.

Zápisy ze školské rady

  • Školská rada 21.5.2019
    Školská rada 16.4.2019
    Zápis školská rada 10.10.2018

  • zápis ze školské rady 19.4.2018
  • Školská rada 5. 10. 2017