Hudební třídy a školní sbor

Třídy 1. B – 9. B jsou třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Děti od první do deváté třídy mají tři hodiny hudební výchovy týdně, z toho jedna je věnována hře na zobcovou flétnu.
Součástí výuky tříd s rozšířenou hudební výchovou je také sborový zpěv, do třetí třídy fungující jako kroužek, od čtvrté třídy jako nepovinný předmět (po přihlášení do něj platí pravidla jako pro předmět hlavní např. povinná účast).

V minulém školním roce jsme oslavili 25. výročí existence sboru. Prvním dětem, které s námi sbor zakládaly, je dnes třicet dva let.
Školní pěvecký sbor byl založen v únoru 1993. Zakládajícím sbormistrem byla Mgr., Eva Moučková. Název Sluníčko i sborové logo si děti vybraly z několika návrhů. Logo najdete na plakátech, pozvánkách i sborovém oděvu apod.
S přibývajícím počtem dětí se začaly tvořit další odnože sboru. Celkem zpívá cca 180 dětí. Ze začátku vedl všechna oddělení jeden sbormistr, během času se však i jejich počet rozšířil.

V letošním školním roce je obsazení sbormistrů následující:

1. třída Berušky Mgr. MgA. Alena Šandová
2.- 3. třída Pidisluníčko Mgr. MgA. Alena Šandová, Mgr. Jaromíra Vránová
4.- 5. třída Malé Sluníčko  Bc. Lukáš Mekiňa
6.- 9. Třída Sluníčko  Bc. Lukáš Mekiňa

Aktuálně – sbory
Velké Sluníčko – pondělí 13. 15 – 14. 45 hod.
Malé Sluníčko – středa 13. 15 – 14. 45 hod.
Pidisluníčko – čtvrtek 13. 15 – 14. 45 hod.
Berušky – pondělí 11. 50 – 12. 35 hod.
Flauti Vivace – pátek 12.50 – 13.30 hod.

Před několika lety vznikl flétnový soubor Flauti Vivace, který tvoří děti ze 6. až 9. tříd. Vede ho velmi odborně a s velkými úspěchy DiS Ivan Tatar. Pan učitel nám pomáhá i s fungováním sborů, aranží a instrumentálními doprovody.

Při sborových aktivitách je třeba podpory vedení školy, ale také i ostatních učitelů. Jejich pomoci si velice vážíme.

Obyvatelé Kladna a okolí všechna uskupení důvěrně znají z mnoha koncertů a vystoupení. Naši zpěváčci jsou pravidelnou součástí Vítání občánků, zpívání v Domově pro seniory, akci v krajské knihovně. Jsou přítomni při rozsvícení vánočních stromků v Kladně, na adventních a vánočních koncertech (Libušín, Slaný, Žilina, Běleč). Každoročně hlavní sbor Sluníčko a soubor Flauti Vivace účinkují na adventních trzích v Praze na Staroměstském náměstí.

Děti všech oddělení si už neumí představit druhý týden v září bez pracovního soustředění ve Šlovicích. Toto hudební soustředění velmi pomáhá v nácviku nových skladeb, vytvoření sborového kolektivu a dobré pohody.

Pracovní soustředění sborů Sluníčko 2018

Během své existence sbor navázal kontakty s dalšími sbory v České republice, nejdelší spolupráce byla se sborem „Úsměv“ v Borovanech u Českých Budějovic. Sbor zamířil také do  zahraničí. Navštívil Francii, Slovinsko, Německo a Lotyšsko.

Pravidelně se účastní soutěží dětských pěveckých sborů s velmi dobrými výsledky. Již dvakrát postoupil z regionální soutěže na celostátní přehlídku do Českého Krumlova a Pardubic. Také se třikrát představil na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Praze. Natočil několik CD.

Již dvanáctým rokem je sbor Sluníčko spoluorganizátorem celorepublikové přehlídky sborů „Světlo za Lidice“. Ta se koná vždy v červnu v Památníku v Lidicích. Účastní se jí sbory ze všech krajů republiky, bývá zde kolem 600 zpěváků.

Repertoár sboru tvoří lidové písně, jejich úpravy, klasická a duchovní hudba, ale i populární hudba. Mnoho dětí hraje na hudební nástroje, a proto mohou samy sbor doprovázet. I v letošním školním roce má před sebou hodně aktivit. O všech informujeme na stránkách školy. Letos se hlavně budeme soustředit na výroční koncert, který by měl být 17. května 2018 na velkém sále Domu kultury na Sítné.

 

Plánované akce sboru v roce 2018

   
1. pololetíVýjezd na pracovní soustředění do Šlovic 10. 9. -14. 9. , nácvik repertoáru

Rozsvícení vánočního stromečku Kladno - Rozdělov

Vánoční koncert KD Sítná

Rozsvícení vánočního stromečku města Kladno

Adventní koncert kostel Libušín

Aktivní zpívání na „Vítání občánků“ města Kladna
Sbor „Malé sluníčko“
Výjezd na pracovní soustředění do Šlovíc 14. 9.-21.9., nácvik repertoáru

Vánoční koncert KD Sítná

Rozsvícení stromečku náměstí Kladno

Adventní koncert kostel Libušín
Sbor „Velké sluníčko“
2. pololetíCelostátní soutěž dětských pěveckých sborů Praha

Nácvik repertoáru na jarní koncert

Jarní koncert KD Sítná
Sbor „Malé sluníčko“
Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Praha

Nácvik repertoáru na jarní koncert

Jarní koncert KD Sítná
Sbor „Velké sluníčko“