Dokumenty školy

Výroční zpráva školy

Minimální preventivní program

Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2020

Školní vzdělávací program školní družiny platný od 25. 11. 2016

Školní vzdělávací program školního klubu platný od 1. 9. 2015

Školní řád, úprava k  26.10.2020

ŠKOLNÍ ŘÁD říjen 2020

Součástí školního řádu je klasifikační řád  (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) – úprava   říjen 2020

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školního klubu

Provozní řád školy

Inspekční zpráva 2017

Rozpočty školy

v souladu s  § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je rozpočet školy zveřejněn na:  

https://www.mestokladno.cz/zverejneni-rozpoctu-kladenskych-zakladnich-a-materskych-skol-zrizovanych-statutarnim-mestem-kladnem/ds-200864/archiv=0&p1=2100051134