Vánoční koncert v DK Kladno

V úterý 20. prosince 2022 proběhl v Domě kultury Kladno tradiční vánoční koncert, na kterém se publiku představily všechny pěvecké sbory a flétnový soubor Flauti Vivace. Sbor Berušky se sbormistryněmi Jaromírou Vránovou a Lenkou Aulíkovou si připravili pásmo zcela nových vánočních písní, které vznikly v autorské spolupráci Aleny Šandové a Ivana Tatara. Další milé vánoční a adventní písně zazněly v podání sboru Pidisluníčko pod vedením sbormistyň Jany Pilařové a Kláry Miškovské. Sbor Pidisluníčko vystřídal největší sbor školy, sbor Sluníčko pod vedením Štěpána Pokorného. Sbor si připravil výběr písní Jaroslava Ježka, známou koledu Carol Of The Bells a na závěr píseň J. Williemse z filmu Harry Poter. Závěr sborové části koncertu patřil sboru Malé Sluníčko pod vedením Ivana Tatara, který si připravil tři písně od americké skladatelky Saly DeFord s českými texty Aleny Šandové. Závěr jejich vystoupení patřil další, zcela nové vánoční písni z pera výše zmíněné autorské dvojice. Píseň Malá vánoční měla u publika velký úspěch. Závěrečný blok koncertu tradičně patřil flétnovému souboru Flauti Vivace, který publiku představil několik vánočních písní a skladby od amerického skladatele norského původu O. Gjeilo. Závěr jejich vystoupení patřil písni Modlitba.

Celý koncert vyvrcholil společnou písní Štědrej večer nastal v podání všech sborů. 

Za hudební oddělení bych rád poděkoval všem sbormistrům za několikaměsíční náročnou přípravu sborů na tento koncert.

Ivan Tatar


Publikováno dne: 21. 12. 2022