Třídní projekt 6.A - Domov pro seniory

V pondělí se vybraní žáci 6.A setkali se seniory v Domově ve Švermově v rámci třídního projektu - Radost starým lidem. Děti rozdávaly seniorům velikonoční ovečky, které pro ně vyrobily. Také se setkaly s paní Hanou Kejmarovou, která u nás působila jako skupinová vedoucí Pionýrů v době otevření naší školy.

 


Publikováno dne: 26. 03. 2024