Zájezd do Rakouska se neuskuteční

Informujeme, že z důvodu malého počtu přihlášených se navrhovaný lyžařský zájezd do Rakouska neuskuteční.

Pozn. Plánovaný lyžařský výcvik sedmých tříd do Malé Úpy se samozřejmě koná.