Vyřazení žáků 9.ročníků

17.6.2010 Napsala Barbora Dubravská : Letošního slavnostního vyřazení žáků 9.tříd se zúčastnilo 64 žáků. Odpoledne bylo pro rodiče a blízké příbuzné připraveno několik vystoupení žáků 9.ročníků i dalších žáků naší školy. Program obsahoval hlavně taneční vystoupení, dva sbory – Sluníčko a \”Cool\” mráček- ale i procházku Prahou, kterou díky krásné průvodkyni jistě ocenili jak rodiče, tak i ostatní diváci. Cílovou páskou programu bylo šerpování vystupujících žáků a proslov podložený \”vítěznou ódou\” našeho renomovaného DJje. Zde je ukázka fotografií, více u žáků 9.tříd nebo v kanceláři školy.