Výměnný pobyt Francie 2013/2014

Výměnný pobyt Francie 2013/2014

 

Hlediska výběru:

1)trvalé bydliště Kladno

2) zdravotní způsobilost

3) chování, vystupování na veřejnosti

4) znalost jazyka

5) prospěch

6) angažovanost (literární soutěže, olympiády, sportovní akce, kulturní a hudební akce)

 

Vybrány a schváleny na pracovní poradě dne 17.3.2014 tyto žákyně:

1)      Natálie Eichenmannová

–          Účast na mezinárodním projektu „Waterworks european ways“ na Tenerife

–          Olympiáda z německého jazyka (2012/13 – 4.místo, 2013/14 – 2-místo)

–          Kulturní vystoupení pro 1.stupeň – V8noce, Velikonoce

–          Sportovní akce – basketbal – 2.místo

2)      Jana Pilařová

–          Účast na mezinárodním projektu „Waterworks european ways“ na Tenerife

–          Účast na mezinárodní soutěži „Karlovarský skřivánek“ – vždy v krajském kole již od 3.třídy, v r.2013/14 se umístila na 2.místě

–          Členka sboru Sluníčko – reprezentace školy i v zahraničí

–          Sportovní akce – basketbal, florbal

 

Náhradník: Petr Kolek (účast v dějepisné olympiádě, účast v literárně historické soutěži