výlet na Okoř

Děti 3.B a 2.B se vypravily na výlet. Počasí jim přálo, a tak se pěšky prošly z Okoře až do vesničky zájezd u Kladna, kde navštívily útulnou ZOO. Největší atrakcí byl výběh s  lamou, kozami s kůzlaty a s králíky, které si děti mohly pohladit. Z nedaleké ohrady vše s klidem sobě vlastním pozorovali tři velbloudi.

Výlet se opravdu vydařil, cestou děti poznávaly různé užitkové rostliny, byliny a keře. A to nám ještě na Okoři Vojta prozradil vše důležité ze života rehka domácího. Také nám vysvětlil, čím se liší samička od samečka a představte si, my je opravdu rozeznali. To bylo zážitků!