Výběrové řízení měřící senzory

Škola vyhlašuje v rámci projektu Cesta k výjimečnosti výběrové řízení malého rozsahu na měřící senzory.

Vyhlášeno 10.2.2020. Konec VŘ dne 24.2.2020

1 – Výzva senzory
2 – Zadávací dokumentace
Příloha č 1 Technická specifikace senzory
Příloha č. 2 Kupní smlouva senzory
Příloha č. 3 Krycí list senzory
Příloha č. 4 Kvalifikace senzory
Příloha č.5 Cenová nabídka prázdná