Vítězství našeho Michala Kvardy v dějepisné olympiádě

V okresním kole dějepisné olympiády se na prvním místě umístil Michal Kvarda, žák naší 9.A. Postupuje tedy do kola krajského.  Gratulujeme!! O dalších postupujících rozhodne bodové skóre. Na celkové výsledky okresních kol v kraji tedy ještě čeká Eliška Kratochvílová a Matěj Nový, oba z 8.A.