Víš si rady s češtinou

Víš si rady s češtinou

Již třetím rokem probíhá na naší škole soutěž Víš si rady s češtinou. Letos se do ní zapojili žáci 6. – 8. ročníků. Úkoly, které musí žáci řešit nejprve ve třídním a poté nejlepší zástupci tříd ve školním kole, nejsou jen o pravopisu, ale zaměřují se spíše na slovní zásobu a přemýšlení v jazyce a o jazyce.
V tabulce se dozvíte, jak si jednotliví zástupci tříd vedli. Gratulujeme nejlepším – za 6. ročníky Magdě Pourové, 6.B, 7. ročníky Šimonu Černému, 7. B a 8. ročníky Davidu Kreglovi, 8.C.

Vyhodnocení školního kola soutěže

6. ročník 7. ročník 8. ročník
Pořadí Maximální počet bodů 64 Počet bodů Maximální počet bodů 69 Počet bodů Maximální počet bodů 109 Počet bodů
1. Pourová Magda, 6.B 54 Černý Šimon, 7.B 59 Kregl David, 8.C 91
2. Kvarda Michal, 6.A
Pilařová Jana, 6.B 52 Trnková Jiřina, 7.B 55 Pokorná Anna, 8.B 86
3. Šícha Milan,
6. A 47 Zeis Jan, 7.C 54 Beneš Michal, 8.A 72
4. Hanáčková Lucie, 6.C 43 Bízková Denisa, 7.C 52 Dvořáková Lucie, 8.A
Dvořáková Barbora, 8.C 71
5. Čerplová Lucie, 6.B 40 Král Matyáš, 7.B 51 Mazáč Matouš, 8.A 70
6. Linhartová Barbora, 6.C 36 Kubásková Adéla, 7.A
Mráčková Adéla, 7.A 44 Kunová Tereza, 8.B 64
7. Novotná Nikola, 6.C 32 Sabo Daniel, 7.A 41 Dvořáková Kateřina, 8.C 56
8. Paulišin Samuel, 6.A 31
Wojasová Ester, 7.C 38 Čermáková Tereza, 8.B 50