Veletrh celoživotního vzdělávání

Dne 13.  – 14. 10. 2015 se žáci  9. ročníků mají možnost zúčastnit Veletrhu celoživotního vzdělávání v Kladně na Sítné.