Vánoční koncert

Několik postřehů Radky Mejtské z koncertu Sluníček 17.12. se v kině Hutník konal koncert Sluníček a hostů- sboru při Japopnské škole v Praze. Přejeme všem příznivcům příjemné svátky a dobrý start do roku 2010.