Vánoční koncert Sluníčka v KD Kladno – fotogalerie

Celý letošní rok je pro DPS Sluníčko slavnostní. I vánoční koncert se nesl  v tomto duchu. Byl to totiž již pětadvacátý vánoční koncert.

Vystoupila nejen všechna oddělení sboru, Flauti Vivace, ale i několik  absolventů podpořilo své mladší kamarády ve hře na flétnu.

Všechny děti se poctivě připravovaly již od září (soustředění ve  Šlovicích).Všem  jejich sbormistrům  a dirigentům patří dík. I Ti  se snažili, aby koncert dopadl co nejlépe.

A to se určitě povedlo.

Mgr. Eva Moučková