Vánoční koncert – reportáž

Atmosféra na vánočním koncertě byla skvělá jako každý rok. Celému pedagogickému sboru i divákům se tento koncert velice líbil.

Kolik lidí koncert potěšil? Přišlo asi dvě stě padesát diváků! Sbory, které jsme slyšeli, mají tradici už 25 let! Účinkovali sbormistři Alena Šandová, Lukáš Mekiňa a Jaromíra Vránová. Klavírní doprovod obstaral a zároveň dirigentem byl také Ivan Tatar. Podle velkého potlesku se nejvíce líbila skladba od M. Rakové Sníh v podání sboru Malé sluníčko, ale i ostatní skladby byly skvělé (zazněly i skladby ze zahraničí). Těšíme se na vystoupení v příštím roce!

T. Trojan

 

Fotografie: J. Fiala, J. Kubáč

Video: M. Černý, M. Tomeš, S. Rataj, J. Leder