Vánoční koncert 2019

A máme tu další kulturní událost, o které jsem mluvil v minulém článku. Vánoční koncert! 17.12.2019 na této akci zazpívaly následující sbory: Berušky, Pidisluníčko, Sluníčko, Malé Sluníčko a zahrál i flétnový sbor Flauti Vivace. Dorazila opět spousta diváků. O tento koncert se postarali: Ivan Tatar, Lukáš Mekiňa, Jaromíra Vránová, Lucie Kroupová a
další: zaměstnanci DK Kladno a naší školy.

Sbor Berušky měl úchvatné kostýmy, doslova jako na ladovském pohledu. Jeden z největších potlesků si vysloužila skladba Ej padá, padá rosička, kterou zpívala Sluníčka pod vedením pana Lukáše Mekini. Sbor Malé Sluníčko nás zaujal písní Maminka a další výraznou skladbou bylo Veselé vrabčí cestování. Po rytmicky rychlých skladbách pokračovalo vystoupení Flauti Vivace hrou na flétny za doprovodu klavíru.

Na konci večera poděkovala paní ředitelka všem dětem a zejména lidem, co se podílejí na nácviku skladeb. Poté zazpívaly všechny sbory společnou vánoční píseň.

Už teď se těšíme na další setkání. A tímto všem přeji krásné prožití vánočních svátků a pohodu do nového roku.

Tomáš Trojan, 8.A