Úspěchy v dějepisné olympiádě

V pondělí 16. ledna předvedli naši žáci své dějepisné znalosti v okresním kole dějepisné olympiády.
Téma letošního ročníku: Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století
Výsledky:
2. místo Vojtěch Mařík, 8.B
4. místo Ondřej Klička, 9.A
12. místo Petr Šťastný, 9.A
Počet účastníků: 44
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.