Úspěchy našich žáků

Testování Scio

Potvrzujeme, že
Základní škola Kladno, Moskevská 2929, Moskevská 2929, Kladno

má ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v testování českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů v rámci projektu Stonožka pro šesté třídy základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v první polovině školního roku 2010/2011