Úspěchy našich žáků na znalostních olympiádách v roce 2010/2011

Olympiáda českého jazyka

Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo  127 žáků 8.ABC, 9.ABC. Do okresního kola postoupila Lucie Malečková, umístila se na 1. místě, postoupila do krajského kola, kde opět získala 1. místo a zúčastnila  se celostátního kola 23. 6. – 29. 6. 2011 v Telči, kde obsadila výborné 11. místo.

Olympiáda z anglického jazyka

Žáci se také zúčastnili olympiády v anglickém jazyce. V okresním kole  pro naši školu získali první místo v mladší kategorii I.A (Ester Wojasová) a druhé místo (Alexandra Draškovičová) ve starší kategorii II.A.

Olympiáda z německého jazyka

Žáci naší školy se  zúčastnili olympiády v německém jazyce, ale pouze ve starší kategorii. Vzhledem k tomu, že němčinu učíme od roku 2008-2009 jako druhý cizí jazyk s dvou hodinovou týdenní dotací, není možné v těchto podmínkách řádně připravit žáky na soutěž. Starší kategorii reprezentovala Simona Vosátková 9.B, která obsadila v okresním kole krásné 2. místo.

Olympiáda z dějepisu

Olympiády z dějepisu  se zúčastnilo  44 žáci. Umístění v okresním kole :

  • 1. místo – Michal Beneš, 8.A
  • 4. místo – Šimon Černý , 7.B
  • 27. místo –  Tereza Čermáková, 8.B

Do   krajského  kola  postoupili  Michal  Beneš  a  Šimon  Černý  –  Beneš  se  umístil
na 3. místě a byl zařazen do celostátního kola,  jehož se účastnil v Plzni, od 30.5. – 4.6.2011 a skončil na výborném 11. místě.

Olympiáda z matematiky

Do okresního kola matematické olympiády konané v dubnu postoupili 3 žáci – Vladislav Trnka z  8.B , Adéla Řešátková a Vladislav Černý – oba z 8.C. Posledně jmenovaný – Vladislav Černý dosáhl velmi pěkného výsledku – umístil se na 5.-7. místě.

Olympiáda z fyziky

Školního kola fyzikální olympiády se zúčastnili v  kategorii F

( 8.ročník )  4 žáci, kategorii E   5 žáků. Do okresní kola postoupili Jan Jendřejas, Lucie  Malečková  z  IX.B;  David  Mothejl, Tomáš Najman, Vladislav Trnka z VIII.B
a Vladislav Černý a Vít Hlaváč  z VIII. C. Všichni soutěžící byli úspěšnými řešiteli.

Tomáš  Najman  obsadil  2. – 3. místo, Vladislav Černý a Vladislav Trnka  4.- 5. místo
v kategorii F.

Olympiáda z biologie

Školní kola biologické olympiády proběhla v období únor a březen. Zúčastnili se žáci 7. až  9. ročníků.

Výsledková listina:

Kategorie“C“ – postupující do okresního kola: Hadrbolcová Tereza 9.B, Dvořáková Kateřina  8.C,  Beneš  Michal  8.A – bohužel  tento žák  se  okresního  kola   nemohl zúčastnit.

Kategorie „D“ – postupující do okresního kola: Veselouš Jan 7.A,  Hrušková Kateřina 7.B,  Černý Šimon 7.B – žák se okresního kola nezúčastnil.

Tito žáci v dubnu absolvovali okresní kolo BIO na 12. ZŠ Kladno.

Výsledková listina:

Kategorie „C“ – 5. 4. 2011

Naše umístění z 26 soutěžících :

  • 12.místo – Hadrbolcová T.9.B – 94,5b (ze 142b)
  • 18.místoDvořáková K. 8.C – 86,5b (ze 142b)
Kategorie „D“ -12. 4. 2011

Naše umístění  z 21 soutěžících :

  • 8.místo – Veselouš J.7.A – 76,5b (ze 130b)
  • 9.místo – Hrušková K.7.B – 72,5b (ze 130b)