Unit 10 – Revision

Blížíme se ke konci školního roku, a proto dodávám poslední slovíčka pro “třetáčky”. Přesto nezapomeňte sledovat naše stránky, jistě se objeví ještě nějaké vhodné materiály určené právě jim.

Unit 10 – Revision