Ukázka žákovských prací z doby distanční výuky

Němčina

Denní program – Tagesprogramm

Mein Tier – prezentace

Das Schaf

Veverka

Puma

Jakub Vagera 8.B

Veronika Šafková 8.B

Přírodopis

Čeština

Nonsens:
Kolomůrka jedlá hodně toho snědla.
Rouškovník lesní celou noc jen běsní.
Botovník a šuplnovník chybí už jen kominík.
Všechno jsou to nesmysly, pořádně to promysli.
Udělám to lehce, myslet se mi nechce.
Udělám to rychle, než mi z toho píchne.
Nejde to tak hladce, je to těžká práce.