Účast našich žáků na krajském atletickém přeboru

Družstva mladších žáků a žákyň vybojovala skvělá umístění ve finálovém kole Krajského atletického přeboru družstev, když žákyně s přehledem zvítězily před družstvy Berouna a Staré Boleslavi a žáci vybojovali druhé místo. Nemalou měrou se na těchto úspěších podíleli i žáci a žákyně naší školy, kterým tímto děkujeme a gratulujeme k úspěšné reprezentaci.