Tonda obal

Dne 14.11. 2016 se naši žáci 4. – 7. tříd zúčastnili vzdělávacího programu „Tonda obal“, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Žáci se dozvěděli jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku.

Mgr. Šárka Domonkošová