Tomáš Kolek – účastník celostátního finále soutěže Komenský a my

Tomáš Kolek – účastník celostátního finále soutěže Komenský a my

Zpráva  – očima účastníka

„Dne 26. 3. 2014 jsem se vydal spolu s doprovodem do Brandýsa nad Orlicí. Přivítali nás pořadatelé a nabídli nám procházku městem. I když v tomto místě žije pouze 1500 obyvatel, má statut města. Je situováno v údolí nedaleko Pardubic. Nejzajímavější je náměstí, na kterém stojí dřevěný altán. Vedle zrekonstruované radnice se nachází moderní socha s názvem Stopy Jana Amose Komenského.

Druhý den jsme jeli na exkurzi do Kunvaldu, podívat se na Bratrský dům, na jehož půdě se nachází výstava o Jednotě bratské a promítací místnost. Byli jsme také u bratrské lípy, což je místo, kde podle pověsti poslední bratři při odchodu ze země zapíchli do země proutky a ty vyrostly v lípu, která je v současnosti památkově chráněna.

Odpoledne jsem se zúčastnil testu na téma život a dílo J. A. Komenského. Navečer jsme navštívili místní kostel Jednoty bratrské, tady vystupovala skupina Co-Bo-Drums. Netradiční zážitek v podání bubnového koncertu.

Třetí den ráno proběhlo slavnostní vyhlášení v nově zrekonstruovaném lázeňském objektu. Toho se účastnili také mimo jiné náměstkyně ministra školství, ředitel choceňské mlékárny, která sponzorovala letošní ročník, většina porotců – hodnotitelů všech kategorií. A potom také my – ocenění za výtvarné a literární práce.

I když jsem se neumístil mezi prvními třemi, mám tuto akci spojenou s nově nabytými vědomostmi a příjemnými vzpomínkami na pobyt v tomto malém městečku.“