ŠvP – dramatizace pověstí

no images were found

Škola v přírodě – den třetí probíhal v duchu divadelního umění: dramatizace pověstí, jejichž námětem byly pohádkové postavy – čerti, pekelníci, ďáblíci, dále přehlídka dramatických scének, výtvarné práce, soutěž jednotlivců a třídních kolektivů při tvorbě přísloví.

Zde je vyhodnocení celé akce.

Dramatizace:

– velká pochvala 1. stupně za nápaditost a originalitu.

– krásné 3. místo patří shodně 3.A a 5. C

– na 2. místě se umístila třída 5.A

– na 1. místě a tudíž i vítězem se stala třída 4.A s pochvalou za vlastní tvorbu.

Na druhém stupni obsadila 5. místo 9.B, 4. místo 7.B, 3. místo 8.B, 2. místo 6.B a 1. místo 6.A. Zástupci tříd obdrží diplom a odměnu předají paní učitelky.

Vyhodnocení výtvarných prací:

Soutěže se zúčastnily třídy 3.A, 5.C, 4. A, 5.A. Všechny práce se porotě líbily. Bylo velmi těžké rozhodování. Odměnu a pochvalu si zaslouží všichni autoři.

Přísloví (zúčastnily se 5.C a 3.A)

– na 2. místě se umístila 3.A s počtem bodů 7

– 1. místo patří 5.C s počtem bodů 8

Hodnocení 2. stupně:

– 4. místo 8.B s počtem bodů 11

– 3. místo 6.A se 17 body

– 2. místo 6.B s počtem bodů 28

a krásné 1. místo získala s 39 body třída 7.B.

“Individuální čertíci” – nejlepší Bára z 5.A a Kačka z 5.C třídy. Chválíme i Davida ze 4.A třídy. Oceňujeme Kristýnu ze 6.A a Moniku z 8.B třídy. Odměny všem předají paní učitelky.