Stopy historie v mém okolí

Z prací, které vznikly v rámci projektu Stopy historie v mém okolí (1. Já a moje rodina, 2. Já a moje město)

Moje maminka se sice narodila v Praze, ale od jednoho roku žije v Kladně – Rozdělově a neumí si představit, že by žila v jiné části Kladna. Navštěvovala stejnou školu jako já, tedy 5.ZŠ.
Vzpomíná na školní léta ráda. Vyprávěla mi, jak museli říkat, ne paní učitelko, ale soudružko učitelko. Chodila do pionýra, dnes je místo toho zpět skaut. V pavilonu, kde je dnes hudební škola, měli pionýrskou klubovnu, dílny a kuchyňku, ve které se v 7. třídě učili vařit. Na školní zahradě měla každá skupinka svůj kousek pozemku a pěstovali zeleninu. Také si pamatuje, že tam, kde má teď paní ředitelka svoji kancelář, měla kabinet p. učitelka Květa Prošková, která učila ruský jazyk a pomáhala všem osmákům při výběru povolání. Vedle tělocvičny měla ordinaci zubařka, která pravidelně chodila po třídách a starala se o chrup žáků. Vždy, když se objevila ve dveřích, všichni se báli. Myslím, že to ale nebylo špatné. Tím byl ušetřen čas rodičů a všechny děti byly pod lékařskou kontrolou. V hodině pozemků děti pracovaly v okolí školy a udržovaly pořádek. Maminka tvrdí, že by nám to taky neuškodilo.
Přikládám také fotografii z páté třídy a fotografii ze školní akademie z roku 1989, která se uskutečnila v kulturním domě na Sítné. Maminka jmenovala také některé učitele: paní D. Fellerová, p. Neufussová, p. Opatová, p. Jezberová, p. Pitínová, p. Mullerová, p. Klabik, p. Malý, p. Dušek, p. Sailerová.

Robert Petera, 6.A