Sportovní dopoledne pro 4.B od sport.tříd červen 2016