Sosíkovské hrátky

Dne 7. 4. 2016 se 13 žáků třídy 9.B v doprovodu pí. uč. Čechové zúčastnilo kladenské přehlídky divadelních a uměleckých vystoupení ZŠ a SŠ na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v Kladně zvané „Sosíkovské hrátky“. Svůj um představilo 6 škol a ZUŠ. Naši školu reprezentovalo představení „Romeo a Juliet“ v anglickém jazyce. Přestože bylo na rozdíl od dramatických kroužků jiných škol vystoupení čistě amatérské, získalo si obdiv především jeho provedením v cizím jazyce a neméně důležitým vtipným pojetím ze strany žáků. Účastníci si tak vyzkoušeli roli herců i obecenstva a získali zkušenost s hraním amatérského divadla.
Akce byla velmi duševně povznášející, líbila se veškerým zúčastněným a žáci si svou hrou osvojili schopnosti reprodukovat text v cizím jazyce, vystupovat před obecenstvem i improvizovat.
Naše škola byla pozvána, aby se zúčastnila této akce i s dalšími třídami v příštích letech.

Mgr. Helena Čechová