Šlovice 2011

Pracovní soustředění dětského pěveckého sboru Sluníčko.
Šlovice 2. – 9. 9. 2011-09-19
104 dětí ze tří oddělení sboru odjelo na pravidelné pracovní soustředění do Šlovic. Během týdne proběhla nejen hlasová příprava, ale začal nácvik nových skladeb. Ty sbory využijí nejen na vánočních koncertech, ale i dalších vystoupeních.
Kromě zpívání děti prožily týden plný sportovních a vědomostních soutěží,užily si koupání v bazénu, vycházek, diskotéky i výletu.
Mezi dětmi všech věkových kategoriích se vytvořilo přátelské pouto, které si ponesou nejméně celý školní rok.
Fotografie: nácvik, společný koncert všech sborů, program (foto v článku)