Slavnostní koncert v Lidicích

 V pátek 9. 6. Se konal v Lidicích slavnostní koncert v předvečer 75. výročí vyhlazení obce Lidice. DPS Sluníčko na začátku společně se čtyřmi sbory z Moravy zazpíval Českou státní hymnu.

V sobotu 10. 6. se pak konala celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů “Světlo za Lidice”. Vyhlašovateli přehlídky jsou Památník Lidice, Obecní úřad Lidice a náš pěvecký sbor Sluníčko.

Rozhovor s paní Moučkovou, která přehlídku sborů organizuje, naleznete na stránkách české televize – v sobotu 10. 6. bylo připomínce 75. výročí vyhlazení Lidic věnováno vysílání na ČT24.

(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/217411034000041-lidice-pribeh-jedne-vsi/)