Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Žáci 6. A,B,C se zúčastnili exkurze „Cesta do pravěku“. Žáci zavítali do Sládečkova muzea v Kladně, kde byl pro ně připraven zajímavý program. Program se skládal z úvodní prezentace, prohlídky expozice pravěku a aktivity v dílnách: archeologické vykopávky, slepování pravěkých nádob, malování jeskynních maleb. Děti dostaly pracovní list s úkoly, které vypracovaly samostatně, a na závěr si celá skupina zkontrolovala správnost svých odpovědí.