Sládečkovo muzeum – 6.B

3.10. jsme se s 6.B vydali do Sládečkova muzea na cestu do pravěku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, shlédli pravěké nálezy z blízkého okolí a vyzkoušeli si práci na nalezišti vykopávek, rekonstrukci nádob a jeskynní malbu. Na závěr jsme si zábavnou formou ověřili, jaké znalosti jsme si zapamatovali.