Školní parlament 1. 12. 2017

Školní parlament Mgr. Markupová
Dne 1.12.2017 jsme se zúčastnili prohlídky prostor budov Poslanecké sněmovny.
Exkurze začínala projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny v informačním středisku, které se nachází na Malostranském náměstí. Následovala prohlídka významných prostor s výkladem, která zahrnovala návštěvu předsálí, galerii hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. V rámci prohlíky jsme nahlédli i do jednací místnosti.
Prohlídka byla zdarma a byla doplněna odborným výkladem, zaměřeným na funkce a činnosti Poslanecké sněmovny, na historii českého parlamentarismu, architekturu a historii sněmovních budov.
Druhou částí prohlídky byla návštěva senátu. Senát sídlí na Malé Straně v Praze, ve Valdštejnském, Kolovratském a Malém Fürstenberském paláci. Zde jsme si prohlédli Valdštejnský palác, který nechal vybudovat mocný český šlechtic, generalissimus císařských vojsk Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583-1634) jako svou pražskou rezidenci. Projektantem paláce byl italský architekt Andrea Spezza.V rámci prohlídky jsme prošli jednotlivé sály a viděli také Jednací sál Valdštejnského paláce.
Prostory Parlamentu děti zaujaly, vznesly také prosbu, že by rády viděly jednání našich zastupitelů.

Zapsala Mgr. Markupová