Školní jídelna v roce 2011/2012

Školní jídelna připravila ve školním roce 2011/2012  87 279 obědů, 10 522 svačin a 290 snídaní. Strávníci si mohli vybrat  k obědu  ze tří druhů jídel. Výdej svačin probíhá o velkou přestávku v jídelně školy, strávníci mají ke svačinám i nápoj.

Distribuce mléka nadále probíhá z automatu od mlékárny Kunín. Jídelna zajišťovala výdej ovoce dětem na I. stupni v rámci akce „Ovoce do škol“.

Jídelna pokračuje ve spolupráci s kuchaři profesionální skupiny gastronomického teamu. V listopadu se kuchařky zúčastnily školení „Moderní trendy v gastronomii“ pořádané  firmou Hugli.

Jídelna již třetí rok sestavuje tématické jídelníčky k významným svátkům. V listopadu si připravila menu ke svátku  Halloween, v prosinci Mikulášské menu a v červnu menu ke Dni dětí. Strávníci si mohli vybrat ze zajímavých názvů jídel, jídelna byla tématicky vyzdobena.

V červnu jídelna již tradičně vařila pro pěvecké sbory několika měst k příležitosti jejich vystoupení Lidice 2012.

Jídelna je i nadále členem organizace Společnost pro výživu, která se zabývá stravováním ve školních jídelnách a zdravou výživou, kde také získávají nové informace v oblasti výživy