Školní jídelna v roce 2010/2011

Krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2010/2011 – jak jsme byli úspěšní.

Školní jídelna v roce 2010/2011

Školní jídelna připravila ve školním roce 2010/2011 88 809 obědů a 11 319 svačin. Strávníci si mohou vybrat k obědu ze tří druhů jídel. Výdej svačin probíhá o velkou přestávku v jídelně školy, strávníci mají ke svačinám i nápoj. Distribuce mléka nadále probíhá z automatu od mlékárny Kunín. Jídelna zajišťuje výdej ovoce dětem na I. stupni v rámci akce „Ovoce do škol“.


Jídelna pokračuje ve spolupráci s kuchaři profesionální skupiny gastronomického teamu. V říjnu nás navštívil kuchař z firmy Hugli Jan Kubelka
a předvedl nám nové receptury ze zdravé výživy. V listopadu za strávníky přijel kuchař Jiří Cinka z firmy Extrudo Bečice, který nás učil připravovat nové pokrmy z ryb, kde pak převážně vyzdvihl kapří maso.
Jídelna se zaregistrovala do projektu „Škola plná zdraví“, který podporuje konzumaci zeleniny ve školních jídelnách. V rámci tohoto projektu se zvýšil objem konzumace zeleniny v naší jídelně a strávníci při svém výběru zeleninových jídel byli odměňováni drobnými dárky od firmy Bonduelle.
Jídelna již druhý rok sestavuje tématické jídelníčky k významným svátkům.
V listopadu si připravila menu ke svátku Halloween, v prosinci Mikulášské menu
a v červnu menu ke Dni dětí. Strávníci si mohli vybrat ze zajímavých názvů jídel, jídelna byla tématicky vyzdobena.
V červnu jídelna již tradičně vařila pro pěvecké sbory několika měst
k příležitosti jejich vystoupení Lidice 2011.
Jídelna je i nadále členem organizace Společnost pro výživu, která se zabývá stravováním ve školních jídelnách a zdravou výživou, kde také získáváme nové informace v oblasti výživy.
Od tohoto školního roku byla jídelna vybrána složkami bezpečnosti státu
do tzv. záchranného plánu, kde v případě ohrožení obyvatelstva bude jídelna zajišťovat 200 porcí jídel denně pro záchranáře a ohrožené občany.