O školní družině

Naše školní družina má 5 oddělení.  Do každého oddělení dochází 30 žáků 1.-3. tříd. V  současné době zájem o umístění dětí do ŠD převyšuje možnou kapacitu (30 žáků na oddělení).

Kritéria pro přijetí do ŠD

O zařazení dětí do školní družiny po zápisu 1. školní den rozhodují tato kritéria
– Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníků
– Žáci 3. ročníku jsou přijati do ŠD, pokud to kapacita ŠD dovolí.   O přijetí žáků ze 3.ročníku rozhoduje   los (za účasti zástupců z řad:  rodičů, učitelů, školské rady, zřizovatele).

O zařazení do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

O konečném výsledku zápisu do ŠD informuje rodiče vedoucí vychovatelka

 

Zájmové kroužky při ŠD

Při naší ŠD pracují 3 zájmové kroužky:

„Keramický kroužek“ –  vedoucí p. vychovatelka Jana Humlová. Činnost probíhá  v prostorách školní dílny, kde je instalovaná vypalovací pec.

“Dovedné ruce” –  vedoucí paní Maroušková Eva