Shadowing – “stínování” v anglické škole

V rámci výzvy č. 56 se Mgr. Martina Čermáková a Mgr. Eva Žilková zúčastnily výjezdu do Velké Británie. V Abbey College v Malvern absolvovaly dvacetihodinový blok tzv. job shadowing.

Abbey College je internátní škola v městečku Malvern poblíž Birminghamu, kde se připravují zahraniční studenti na vysokoškolská studia v anglickém jazyce. Velká část studentů míří na univerzity v České republice, především na medicínské obory. Spolu s dalšími kolegy – učiteli z ČR jsme sledovali přípravy studentů na testy, kterými vrcholí podzimní část výuky. Díky vstřícného přístupu učitelů jsme se aktivně zúčastnili řady zajímavých hodin fyziky, ICT, biologie, chemie a anglického jazyka. Měli jsme možnost provádět pokusy přímo ve vědeckých laboratořích školy. Stáž byla přínosná jak z hlediska didaktického tak z hlediska lingvistického.

Eva Žilková a Martina Čermáková