Setkání koordinátorů projektu Waterworks v německém Bambergu

Setkání koordinátorů projektu Waterworks, European Ways v Bambergu, 3. -6. 11. 2014

Koordinátoři sedmi zemí (Holandska, Francie, Irska, Itálie, Španělska, Německa a ČR) se sešli v německém Bambergu, ve škole E.T.A. Hoffmann- Gymnasium , aby prodiskutovali jednotlivé kroky projektu během nadcházejících dvou let, rozdělili si úkoly a zhodnotili dosavadní aktivity projektu. Za naši školu byla vyslána Mgr. Lenka Kučerová, která současně reprezentovala Českou republiku.

„Přivítání našimi německými kolegy bylo velmi vřelé, jejich gymnázium vzdělává děti s uměleckým nadáním a rozvíjí jejich vlohy k hudbě a výtvarnému umění. Také současně připravuje učitele na své budoucí povolání.  Škola je pod záštitou UNESCA, nejen svým historickým původem, ale i aktivitami, které škola pořádá. V loňském roce spolupracovali s českou školou s Telče a jejich zkušenosti jsou jen pozitivní. Můžeme si jen přát, abychom ve spolupráci dosáhli alespoň takových kvalit, jako naši předchůdci.”

Pro nadcházející období budeme připravovat video o tématu, co pro mě znamená řeka, měříme měsíční srážky, abychom mohli srovnávat jednotlivé země. Budeme testovat vzorky vody, sledovat  její využití, v přípravě je i  francouzský fenomenon, CLOM obrázek. Již jsme vybrali  logo projektu a vytvořili webové stránky pro náš projekt. Na tomto odkazu budete moci vidět výstupy z našeho projektu: http://www.comenius.carndonaghcs.ie/

Zde k prohlédnutí fotografie z německého Bambergu: