Recyklace očima mladého vědce

5. května žáci 8.A třídy absolvovali ve škole program Recyklace a elektronika, který je součástí ekoprogramu Recyklohraní zaštiťovaného ministerstvem školství. Lektoři žáky seznámili s pravidly recyklace, mluvili o životním prostředí v souvislosti s těžbou nerostných surovin, představili životní cyklus eko- design výrobků a předvedli názorné pokusy vodní, rozměrové a magnetické separace, do které také zapojili žáky.

V květnu tento program bude absolvovat ještě jedna třída druhého stupně.