QR ORIENTEERING GAME“ v projektu „PĚTKA V EVROPĚ“

 


Účelem tohoto projektu bylo zařazení IT prvků do tělesné výchovy v anglickém jazyce. Primárně šlo o to, skloubit a prolnout několik předmětů v jeden celek, aby si žáci mohli vyzkoušet netradiční pojetí sportovní činnosti, cizího jazyka a nových technologií v praxi.

„QR ORIENTEERING GAME“ se zúčastnilo celkem 32 žáků ze dvou  tříd (7.B a 7.C) ve čtyřčlenných týmech. Úkolem bylo pomocí busoly, mapy a čtečky QR kódů, najít celkem devět stanovišť na nich splnit v anglickém jazyce stejný počet úkolů, které byly směřovány na topografii a zeměpis. Celá akce se vydařila a splnila svůj účel.
 

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“

 

23.6.2017