Provozní řád školní jídelny

Nový provozní řád školní jídelny platný od školního roku 2008/2009

Provozní řád školní jídelny

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Strávník může odebírat stravu na základě vyplnění přihlášky ke stravování. Pro zařazení strávníka do příslušné kategorie je u dítěte rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném školním roce /období od 1.9. do 31.8./.
V případě onemocnění žáka je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je v době od 11,30 – 11,40 hod možno stravu odebrat. Neodhlášená strava propadá bez náhrady a navíc je nutno uhradit režijní náklady oběda.
Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou 84/2005 o závodním stravování. Zaměstnanec může odebírat stravu na základě vyplnění přihlášky ke stravování. Pokud neodpracuje 3 hodiny pracovní směny, čerpá dovolenou, je nemocný nebo ošetřuje člena rodiny, je zaměstnanec povinen odhlásit se ze stravování nebo může odebrat oběd za plnou úhradu včetně režijních nákladů. Neodhlášená strava propadá bez náhrady. Pokud není strava ve výše uvedených případech odhlášena, je organizace oprávněna vybírat od zaměstnance plnou úhradu za neodebranou stravu včetně režijních nákladů.
1/ výdej pokrmů – cizí strávníci 11,00 – 11,40 hod
– – žáci a zaměstnanci 11,40 – 13 ,50 hod
– – přezutí nebo použití návleků
– – žáci za pedagogického dozoru /rozpis na nástěnce/
– – zákaz vynášení nádobí
– – zákaz vstupu žákům, kteří nebyli ve škole a jsou ve stavu nemocných
– – zákaz výdeje do přinesených nádob žákům, kteří ve škole byli
– – v době nemoci žáka může oběd vyzvednou rodič od 11,30 – 11,40 hod a
– to pouze první den nemoci
– – zákaz vstupu cizích osob od 11,40 – 13,50 hod
– 2/placení obědů – sporožirem – v kanceláři jídelny oznámit číslo účtu
– – platba se z účtu strhne 25tého dne v měsíci na následující měsíc
– – k 15tému dni v měsíci se odečtou odhlášky
– – strávník je přihlášen na obědy na celý školní rok a obědy odhlašuje
– – hotově – poslední tři dny v měsíci na následující měsíc v kanceláři jídelny
– je možné uhradit stravu na delší období než jeden měsíc, ale je nutné po internetu nebo na boxu stravu přihlásit
– 3/ odhlášení obědů – do 7,00 hod na současný den
– – telefonem /záznamník 312 263 526/ uvést zřetelně jméno žáka, třídu a na které dny odhlašujete /po telefonu je možné pouze odhlašovat/
– – osobně v kanceláři jídelny
– – na internetu do 9,00 hod předcházejícího dne / ŠJ nezodpovídá za případnou poruchu chodu internetu/
– 4/ výběr obědů – telefonicky nelze
– na boxu lze přihlašovat a měnit výběr do 9,00 hod předcházejícího dne
– po internetu lze přihlašovat, odhlašovat a měnit výběr do 9,00 hod předcházejícího dne, z důvodu limitu pro některé chody je nutná následná kontrola /změny se stahují denně v 9,00 teprve poté se objeví provedené úpravy/
– 5/ čipy – čip za propůjčuje za hodnotu 120 kč

–pokud strávník zapomene čip, přijde si do kanceláře jídelny pro náhradní lístek
– -každé zapomenutí se posuzuje individuelně/
– – při ztrátě má strávník možnost čtyři dny chodit na oběd bez čipu a pak si musí čip koupit nový
– – nefunkční čip si strávník může přijít vyměnit, při mechanickém poškození si musí koupit nový
– 6/ organizace provozu
– Strávník se před jídelnou přezuje nebo si oblékne návleky, odloží si aktovku, bundu, čepici, umyje si ruce a žáci čekají před jídelnou na pedagog. dozor. Po příchodu do jídelny se zařadí do fronty na polévku, kterou mu nalije dozor. U výdejního okénka se strávník zařadí do fronty podle druhu pokrmu, který si vybral. Ke každému obědu má strávník možnost si vybrat z police saláty, moučníky a podobně jeden druh pokrmu. Po konzumaci oběda odnese strávník použité nádobí do zbytkového okénka a příbor odloží do nádoby s vodou. Strávník je povinen chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování. Strávník je povinen řídit se pokyny dozorujícího pedagoga, vedoucí školní jídelny nebo kuchařky. Problémy nebo své připomínky k pokrmům hlásí strávník vedoucí jídelny. Technické nebo hygienické závady hlásí strávník kuchařce. Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník pedagogickému dozoru. Za čistotu stolů a úklid jídelny během výdeje odpovídá kuchařka. Za úklid jídelny po výdejní době odpovídá uklízečka školy.
– 7/ prodej svačin – placení současně s obědy na celý měsíc nebo na jednotlivé dny
– – odhlášky a přihlášky do 7,00 hod na současný den
– – výdej v 9,40 hod do 9,55hod
– 8/ prodej mléka – ve škole umístěn automat na mlíčenky
– – prodej mlíčenek v kanceláři ŠJ
– 9/ ostatní – strávníci a rodiče žáků se mohou seznámit s tímto provozním řádem v jídelně a mohou podávat připomínky ke stravování vedoucí školní jídelny od 6,00 – 14,30 hod
Platnost od 20.10.2008